ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 5 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Để tính được các cạnh góc vuông, ta cần dựa vào các đại lượng cho trước kết hợp với định lí hình học để giải bài 5 này.

tam giác ABC

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5\)

Áp dụng hệ thức lượng vào các tam giác ABC vuông tại A, AHB vuông tại H, AHC vuông tại H, ta có:

\(AH.BC=AB.AC\Rightarrow AH=\frac{AB.AC}{BC}=\frac{3.4}{5}=2,4\)

\(AB^2=BC.BH\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{3^2}{5}=1,8\)

\(CH=BC-BH=5-1,8=3,2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1