YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

Hình 4 bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Trong tam giác vuông, nếu biết một số đại lượng cho trước, ta có thể áp dụng các định lí, hệ thức lượng về tam giác vuông để tìm ra các đại lượng còn lại. Cụ thể ở bài 1 như sau:

Câu a:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình sau:

Hình câu a bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10\)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

\(AB^2=BC.BH\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{6^2}{10}=3,6\)

\(HC=BC=BH=10-3,6=6,4\)

Câu b:

Ta vẽ hình và đặt tên thích hợp:

hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AB^2=BH.BC=20.x\Rightarrow x=\frac{AB^2}{BC}=\frac{12^2}{20}=7,2\)

\(HC=BC-BH=20-7,2=12,8\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 3 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 9 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 1 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 3 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 4 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 6 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 9 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 10 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 11 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 12 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 13 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 15 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 16 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 17 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 18 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 19 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 20 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.2 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.3 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.4 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.5 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.6 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.7 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.8 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.9 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.10 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON