ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 1 tr 68 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):

Hình 4 bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Trong tam giác vuông, nếu biết một số đại lượng cho trước, ta có thể áp dụng các định lí, hệ thức lượng về tam giác vuông để tìm ra các đại lượng còn lại. Cụ thể ở bài 1 như sau:

Câu a:

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình sau:

Hình câu a bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10\)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

\(AB^2=BC.BH\Rightarrow BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{6^2}{10}=3,6\)

\(HC=BC=BH=10-3,6=6,4\)

Câu b:

Ta vẽ hình và đặt tên thích hợp:

hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AB^2=BH.BC=20.x\Rightarrow x=\frac{AB^2}{BC}=\frac{12^2}{20}=7,2\)

\(HC=BC-BH=20-7,2=12,8\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1