YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 7 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức là x2 = ab) như trong hai hình sau:

Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.

Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Bài 7 này cho chúng ta nhìn nhận lại công thức đã được học ở bài hệ thức lượng trong tam giác vuông, bây giờ chúng ta sẽ chứng minh hai cách trên.

Chứng minh cách 1:

chứng minh bình phương đường cao bằng tích hai hình chiếu hai cạnh

Đặt tên như hình vẽ trên, ta có:

\(OA=OB=OC=\frac{BC}{2}=2R\)

Tam giác ABC có AO là đường trung tuyến ứng với cạnh BC và bằng nửa cạnh ấy nên tam giác ABC vuông tại A.

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AH^2=BH.HC\)

Hay nói cách khác:

\(x^2=ab\)

Chứng minh cách 2:

Tương tự cách 1, ta dễ dàng chứng minh được tam giác ABC vuông tại A do trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy.

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AB^2=BH.BC\)

Hay nói cách khác:

\(x^2=ab(dpcm)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON