ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 4 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau:

Hình bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Tương tự như bài 1, bài 2 và bài 3, nếu biết một số đại lượng cho trước, ta có thể áp dụng các định lí, hệ thức lượng về tam giác vuông để tìm ra các đại lượng còn lại ở bài 4 này.

Đặt tên như trong hình vẽ, áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có:

\(AH=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}\)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền và hình chiếu, ta có:

\(AH^2=BH.BC\Leftrightarrow (\sqrt{5})^2=1.(1+x)\)

\(\Rightarrow x=4\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác AHC vuông tại H, ta có:

\(AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1