YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 4 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau:

Hình bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 1

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Tương tự như bài 1, bài 2 và bài 3, nếu biết một số đại lượng cho trước, ta có thể áp dụng các định lí, hệ thức lượng về tam giác vuông để tìm ra các đại lượng còn lại ở bài 4 này.

Đặt tên như trong hình vẽ, áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có:

\(AH=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}\)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền và hình chiếu, ta có:

\(AH^2=BH.BC\Leftrightarrow (\sqrt{5})^2=1.(1+x)\)

\(\Rightarrow x=4\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác AHC vuông tại H, ta có:

\(AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 68 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 3 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 9 trang 70 SGK Toán 9 Tập 1

Bài tập 1 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2 trang 102 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 3 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 4 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 5 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 6 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 7 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 8 trang 103 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 9 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 10 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 11 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 12 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 13 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 15 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 16 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 17 trang 104 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 18 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 19 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 20 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.2 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.3 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.4 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.5 trang 105 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.6 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.7 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.8 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.9 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1.10 trang 106 SBT Toán 9 Tập 1

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON