YOMEDIA

Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 6 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 1

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Đây là cách nói khác của bài 2, để tính được các cạnh góc vuông, ta cần vận dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải quyết bài 6 này.

tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, ta có:

\(AH^2=BH.CH\Rightarrow AH=\sqrt{BH.CH}=\sqrt{1.2}=\sqrt{2}\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABH vuông tại H, ta có: 

\(AH=\sqrt{BH^2+AH^2}=\sqrt{1+2}=\sqrt{3}\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{3^2-3}=\sqrt{6}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA