YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 28 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 28 tr 18 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính:

a) \(\sqrt{\frac{289}{225}}\)                                 b) \(\sqrt{2\frac{14}{25}}\)

c) \(\sqrt{\frac{0,25}{9}}\)                                d) \(\sqrt{\frac{8,1}{1,6}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Khai phương một thương có nghĩa \(\frac{a}{b}\), a là số không âm và b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b rồi lấy tử số chia cho mẫu số ở bài 28.

Câu a:

\(\sqrt{\frac{289}{225}}=\frac{\sqrt{289}}{\sqrt{225}}=\frac{17}{15}\)

Câu b: 

\(\sqrt{2\frac{14}{25}}=\sqrt{\frac{64}{25}}=\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{25}}=\frac{8}{5}\)

Câu c:

\(\sqrt{\frac{0,25}{9}}=\frac{\sqrt{0,25}}{\sqrt{9}}=\frac{0,5}{3}=\frac{1}{6}\)

Câu d: 

\(\sqrt{\frac{8,1}{1,6}}=\sqrt{\frac{81}{16}}=\frac{\sqrt{81}}{\sqrt{16}}=\frac{9}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 18 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF