ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 15 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 2

Không giải phương trinh, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức ∆ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) \(7x^2 - 2x + 3 = 0\)                     

b) \(5x^2 + 2\sqrt{10}x + 2 = 0\)

c) \(\frac{1}{2}x^2 + 7x +\frac{2}{3}=0\)

d) \(1,7x^2 - 1,2x -2,1 = 0\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 

Chúng ta áp dụng kiến thức đã học để xác định hệ số a, b, c của phương trình, tìm biệt thức delta rồi suy ra số nghiệm của phương trình ở bài 15 này

Câu a:

\(\small 7x^2 - 2x + 3 = 0\)

\(\small a=7;b=-2;c=3\)

\(\small \Delta=b^2-4ac=(-2)^2-4.3.7=-80<0\)

Vậy phương trình vô nghiệm

Câu b:

\(5x^2 + 2\sqrt{10}x + 2 = 0\)

\(\small a=5;b=2\sqrt{10};c=2\)

\(\small \Delta=b^2-4ac=(2\sqrt{10})^2-4.2.5=0\)

Vậy phương trình có nghiệm kép

Câu c:

\(\frac{1}{2}x^2 + 7x +\frac{2}{3}=0\)

\(\small a=\frac{1}{2};b=7;c=\frac{2}{3}\)

\(\small \Delta=b^2-4ac=7^2-4.\frac{1}{2}.\frac{2}{3}=\frac{143}{3}>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt

Câu d:

\(1,7x^2 - 1,2x -2,1 = 0\)

\(\small a=1,7;b=-1,2;c=-2,1\)

\(\small \Delta=b^2-4ac=(-1;2)^2-4.(-2,1).1,7=15,72>0\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1