YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 16 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 16 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 2

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a) \(2x^2 - 7x + 3 = 0\)

b) \(6x^2 + x + 5 = 0\)

c) \(6x^2 + x - 5 = 0\)                             

d) \(3x^2 + 5x + 2 = 0\)

e) \(y^2 - 8y + 16 = 0\)                            

f) \(16z^2 + 24z + 9 = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16

Giải bài 16 bằng cách tính biệt thức delta, sau đó dùng công thức nghiệm để tìm ra nghiệm cần tìm

Câu a:

\(2x^2 - 7x + 3 = 0\)

\(\small \Delta=(-7)^2-4.3.2=25\Rightarrow \sqrt{\Delta}=5\)

\(\small x_1=\frac{7+5}{4}=3\)

\(\small x_2=\frac{7-5}{4}=\frac{1}{2}\)

Câu b:

\(6x^2 + x + 5 = 0\)

\(\small \Delta=1^2-4.5.6=-119<0\)

Vậy phương trình vô nghiệm

Câu c:

\(6x^2 + x - 5 = 0\)

\(\small \Delta=1^2-4.(-5).6=121\Rightarrow \sqrt{\Delta}=11\)

\(\small x_1=\frac{-1+11}{12}=\frac{5}{6}\)

\(\small x_2=\frac{-1-11}{12}=-1\)

Câu d:

\(3x^2 + 5x + 2 = 0\)

\(\small \Delta=5^2-4.3.2=1\Rightarrow \sqrt{\Delta}=1\)

\(\small x_1=\frac{-5+1}{6}=-\frac{2}{3}\)

\(\small x_2=\frac{-5-1}{6}=-1\)

Câu e:

\(y^2 - 8y + 16 = 0\)

\(\small \Delta=(-8)^2-4.1.16=0\)

\(\small y=\frac{8}{2}=4\)

Câu f:

\(16z^2 + 24z + 9 = 0\)

\(\small \Delta=24^2-4.9.16=0\)

\(\small z=\frac{-24}{32}=-\frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 45 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON