YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 19 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

a)\(5x\left( {x{\rm{ }} - 2000} \right) - x + 2000 = 0;\)

b)\({x^3} - 13x = 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {5x\left( {x\; - 2000} \right) - x + 2000 = 0}\\ {5x\left( {x\; - 2000} \right) - \left( {x - 2000} \right) = 0}\\ {\left( {x - 2000} \right)\left( {5x - 1} \right) = {\rm{ }}0} \end{array}\)

Hoặc 5x - 1 = 0 => 5x = 1 => x = 

Vậy x = ; x = 2000

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{x^3}-13x = 0}\\ {x\left( {{x^2}\; - 13} \right) = 0} \end{array}\)

Hoặc x = 0

Hoặc \({x^2} - 13 = 0{\rm{ }} = > {x^2} = 13 = > x = \pm \sqrt {13} \) 

Vậy x = 0; \(x = \pm \sqrt {13} \)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON