RANDOM
VIDEO

Bài tập 41 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 41 tr 19 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:

a)\(5x\left( {x{\rm{ }} - 2000} \right) - x + 2000 = 0;\)

b)\({x^3} - 13x = 0\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {5x\left( {x\; - 2000} \right) - x + 2000 = 0}\\ {5x\left( {x\; - 2000} \right) - \left( {x - 2000} \right) = 0}\\ {\left( {x - 2000} \right)\left( {5x - 1} \right) = {\rm{ }}0} \end{array}\)

Hoặc 5x - 1 = 0 => 5x = 1 => x = 

Vậy x = ; x = 2000

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{x^3}-13x = 0}\\ {x\left( {{x^2}\; - 13} \right) = 0} \end{array}\)

Hoặc x = 0

Hoặc \({x^2} - 13 = 0{\rm{ }} = > {x^2} = 13 = > x = \pm \sqrt {13} \) 

Vậy x = 0; \(x = \pm \sqrt {13} \)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)