YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 39 tr 19 sách GK Toán 8 Tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(3x{\rm{ }} - {\rm{ }}6y;\)

b)\(\frac{2}{5}{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y;\)

c)\(14{x^2}y - 21x{y^2} + 28{x^2}{y^2};\)

d)\(\frac{2}{5}x(y - 1) - \frac{2}{5}y(y - 1);\)

e)\(10x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}y} \right){\rm{ }} - {\rm{ }}8y\left( {y{\rm{ }} - {\rm{ }}x} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\;3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3\left( {x - 2y} \right)\)

Câu b:

\(\frac{2}{5}\;{x^2} + 5{x^3} + {x^2}y = {x^2}(\;\frac{2}{5}\; + {\rm{ }}5x + y)\)

Câu c:

\(\begin{array}{l} 14{x^2}y-21x{y^2} + 28{x^2}{y^2}\;\\ = 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\\ = 7xy\left( {2x - 3y + 4xy} \right) \end{array}\)

Câu d:

\(\;\frac{2}{5}x\left( {y{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right){\rm{ }} - \frac{2}{5}y\left( {y{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right){\rm{ }} = \;\frac{2}{5}\;\left( {y{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right)\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}y} \right)\)

Câu e:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} 10x\left( {x - y} \right) - 8y\left( {y - x} \right){\rm{ }}\\ = 10x\left( {x - y} \right) - 8y\left[ { - \left( {x - y} \right)} \right] \end{array}\\ { = 10x\left( {x - y} \right) + 8y\left( {x - y} \right)}\\ { = 2\left( {x - y} \right)\left( {5x + 4y} \right)} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF