YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 40 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 40 tr 19 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính giá trị biểu thức:

a)\(\;15{\rm{ }}.{\rm{ }}91,5{\rm{ }} + {\rm{ }}150{\rm{ }}.{\rm{ }}0,85;\)

b)\(x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}1} \right){\rm{ }} - {\rm{ }}y\left( {1{\rm{ }} - {\rm{ }}x} \right)\) tại x = 2001 và y = 1999.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} 15.91,5 + 150.0,85{\rm{ }}\\ = 15.91,5 + 15.8,5 \end{array}\\ \begin{array}{l} = 15\left( {91,5 + 8,5} \right){\rm{ }}\\ = 15.100 = 1500 \end{array} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} x\left( {x - 1} \right) - y\left( {1 - x} \right){\rm{ }}\\ = {\rm{ }}x\left( {x - 1} \right) - y\left[ { - \left( {x - 1} \right)} \right] \end{array}\\ { = x\left( {x - 1} \right) + y\left( {x - 1} \right)}\\ { = \left( {x - 1} \right)\left( {x + y} \right)} \end{array}\)

Tại x = 2001, y = 1999 ta được:

(2001 - 1)(2001 + 1999) = 2000 . 4000 = 8000000

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 19 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON