Tìm x biết

bởi Nguyễn Minh Dũng 16/04/2019

(2x+2)+(2x+2).6=0

 

Câu trả lời (10)

 • (2x+2).(1+6)=0

  2x+2=0 hay 1+6=0

  x=-1 (nhận) hay 7=0(vô lý)

  Vậy S={-1}

  bởi Nguyễn Minh Dũng 16/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • <=> 7(2x+2)=0

  <=> 2x+2=0

  <=> 2x=-2

  <=>x=-1

  bởi Tùng Đỗ 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x=-1blush

  bởi Nguyễn Vân 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • x= -1

   

  bởi Dương Hà Thu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (2x+2) + (2x+2).6=0

  ⇔ (2x+2)+(12x+12)=0

  ⇔ 2x+2+2x+12 =0

  ⇔ 14x+14 =0

  ⇔ 14x =-14

  ⇔ x =-1

   

  bởi Phương Linh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án:

  x=-1

  bởi Lê Thanh Ngọc 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (2x+2)+(2x+2)*6=0

  <=>(2x+2)*(1+6)=0

  <=>2x+2=0

  <=>2x=-2

  <=>x=-1

  bởi Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • (2x+2).(1+6)=0

  hay 2x+2=0<=>x=1(nhan)

  1+6=0<=>x=7(vo li)

  bởi Trịnh Đức Anh 06/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • (2x+2)+(2x+2).6=0

  <=> (2x+2).(1+6)=0

  <=> 2x+2=0

  <=> 2x=-2

  <=> x=-1

  bởi Ganesa Ciara 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan