YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 10 tr 40 sách GK Toán 8 Tập 1

Đố em rút gọn được phân thức:

                         \(\frac{x^{7}+ x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1}{x^{2}-1}\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{x^{7}+ x^{6} + x^{5} + x^{4} + x^{3} + x^{2} + x + 1}{x^{2}-1}\)

\(= \frac{x^{6}(x+1)+x^{4}(x+1)+x^{2}(x+1)+(x+1)}{(x-1)(x+1)}= \frac{(x+1)(x^{6}+x^{4}+x^{2}+1)}{(x-1)(x+1)}\)

\(= \frac{x^{6}+x^{4}+x^{2}+1}{(x-1)}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON