YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 8 tr 40 sách GK Toán 8 Tập 1

Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

a) \(\frac{3xy}{9y}= \frac{x}{3}\);                              

b) \(\frac{3xy + 3}{9y + 3}= \frac{x}{3}\);

c) \(\frac{3xy + 3}{9y + 3}= \frac{x + 1}{3 + 3} = \frac{x + 1}{6}\)           

d) \(\frac{3xy + 3x}{9y + 9}= \frac{x }{3}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

, đúng vì đã chia cả tử cả mẫu cuả vế trái cho 3y.

Câu b:

Vế phải chứng tỏ đã chia mấu của vế trái cho 3y + 1 vì 9y + 3 = 3(3y + 1)

Nhưng tử của vế trái không có nhân tử 3y + 1. Nên phép rút gọn này sai.

Câu c:

Sai, vì y không phải là nhân tử chung của tử thức và mẫu thức của vế trái

Câu d:

Đúng, vì đã rút gọn phân thức ở vế trái với nhân tử chung là 3(y + 1)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF