Đại Số 8 Chương 2: Phân Thức Đại Số

 • Bài 1: Phân thức đại số

  Bài 1: Phân thức đại số
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phân thức đại số. Đây là một bài học giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản nhất về phân thức đại số.

  5 trắc nghiệm 217 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

  Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
  Bài học này sẽ giới thiệu đến các em về Tính chất cơ bản của phân thức, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung bài học.

  5 trắc nghiệm 41 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Rút gọn phân thức

  Bài 3: Rút gọn phân thức
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Rút gọn phân thức. Đây là bài học giúp các em làm quen với việc rút gọn phân thức bằng cách đơn giản phân thức ban đầu.

  5 trắc nghiệm 192 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

  Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. Đây là bài học giúp các em làm quen với cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

  5 trắc nghiệm 33 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

  Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Cộng các phân thức đại số. Đây là bài học giúp các em làm quen với việc Cộng các phân thức đại số dựa vào những quy tắc đã học.

  5 trắc nghiệm 61 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

  Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phép trừ các phân thức đại số. Đây là bài học giúp các em làm quen với cách trừ các phân thức đại số.

  5 trắc nghiệm 38 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

  Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phép nhân các phân thức đại số. Đây là bài học giúp các em làm quen với việc nhân các phân thức đại số dựa vào những quy tắc đã học.

  5 trắc nghiệm 27 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

  Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Phép chia các phân thức đại số. Đây là bài học giúp các em làm quen với cách chia các phân thức đại số.

  1 trắc nghiệm 31 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ và Giá trị của phân thức

  Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ và Giá trị của phân thức
  Với bài học này, chúng ta sẽ làm quen với Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, Giá trị của phân thức. Đây là bài học giúp các em làm quen với biểu thức hữu tỉ và tính toán giá trị của một phân thức.

  21 hỏi đáp

  Xem chi tiết