ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg) - Hình học 7

Trong quá trình học bài Hình học 7 Chương 2 Bài 5 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (gcg) nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (327 câu):

 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  cho tam giác DEF có A là trung điểm của DE; AB//EF và B thuộc DE.CMR:BD=BF

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Hiền Cách đây 2 năm

  cho tam giác ABC vông tại A kẻ AH vuông góc với BC trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D sao cho BD=AH (AD không cùng nửa mặt phẳng)

  a.chứng minh tam giác AHB=tam giác DBH

  b. chứng minh AD song song với BH

  c. tính góc ACB biết góc BAH=35 độ

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 2 năm

  Cho \(\Delta ABC\) có M là trung điểm cạnh BC. Kẻ BH và CK \(\perp\) đường thẳng AM. C/minh:

  a, BH = CK

  b, BK // CH

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và AB < AC. Phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với AD tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F

  a)Chứng minh AB = AF b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC , cắt AE tại H lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh: DH = KF và DH song song với KF c) Chứng minh: Góc ABC > Góc C

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 2 năm

  Cho △ ABC vuông cân tại A, d là đường thẳng bất kỳ qua A ( d không cắt đoạn BC ). Từ B và C kẻ BD và CE cùng vuông góc với d.

  a) CMR : BD // CE

  b) CMR : Δ ADB = △ CEA

  c) CMR : BD + CE = DE

  d) Gọi M là trung điểm của BC. cmr : △DAM = △ECM và △DME vuông cân

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  cho tg ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC. Từ M kẻ đg thẳng vuông góc với tia pg của BAC tại N cắt AB tại E, cắt AC tại F. Cminh :

  1. tg AEF cân

  2. BE = CF

  3. AB + AC = 2AE

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 2 năm

  cho tam giác \(\widehat{ABC}\)(AB bé AC ). gọi M là trung điểm của BC vẽ BH vuông góc AM ( H \(\in\) AM) và CK vuông góc AM ( K \(\in\)AM )

  a) tính BH // Ck

  b) BH = CK

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC , D là trung điểm của AB , Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E , đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F.Chứng minh rằng :

  a) AD=EF

  b) Tam giác ADE = Tam giác EFC

  c) AE=EC

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC , D là trung điểm của AB , Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E , đường thẳng qua E và song song với AB cắt BC ở F.Chứng minh rằng :

  a) AD=EF

  b) Tam giác ADE = Tam giác EFC

  c) AE=EC

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 2 năm

  Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Trên đường thẳng a chọn 2 điểm A và B bất kỳ, trên đường thẳng b chọn điểm D bất kỳ. Vẽ BC // AD

  A, chứng minh: tam giác ABC= tam giác CDA

  B, chứng minh: AB=CD và AD=BC

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 2 năm

  Cho xÔy nhọn. Tia Oz là phân giác của xÔy. Lấy I \(\in Oz\), Vẽ \(IA\perp Ox\) ( A \(\in\) Ox ), IB \(\perp\) Oy ( B \(\in\) Oy )

  a. Chứng minh \(\Delta OAI=\Delta OBI\)

  b. Tia AI cắt Oy tại C, BI cắt Ox tại D

  Chứng minh IC = ID

  c. Chứng minh AB // CD

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  Tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE= BA

  a, cmr: tam giác ABD= tam giác EBD

  b, cmr: DE vuông góc BC

  c, gọi F là giao điểm của BA và ED. cmr DF= DC

  28/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc B cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA

  a,CMR tam giác ABD= tam giác EBD

  b, Hai tia BA và ED cắt nhau tại M. Chứng minh rằng tam giác ADM= tam giác EDC

  c, Chứng minh AE // MC

  01/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trọng Nhân Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC , AB = AC và M là trung điểm của AC , N là trung điểm của AB . BM và CN cắt nhau tại K.Chứng minh:

  a. \(\Delta BNC=\Delta CMB\)

  b. \(\Delta BKC\) có KB = KC

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC và tam giác DEF. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có hai tam giác bằng nhau ? Nếu chúng bằng nhau hãy viết lại kí hiệu hai tam giác bằng nhau.

  a) AB = DE, AC = DF, góc A = góc D, góc B = góc E

  b) AB = DF, AC = DE, BC = EF, góc A = góc D, góc B = góc F

  c) AB = DF, AC = EF, BC = DF, góc A = góc E, góc B = góc D

  d) AB = DE, AC = DF, góc A = góc E ( các góc của mỗi tam giác có số đo khác nhau )

  01/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • het roi Cách đây 2 năm

  cho tam giác MNP có M=N,kẻ tia ME là tia phân giác của M.Kẻ tia NF là tia phân giác của N.chứng minh ME=NF

  01/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  cho tam giác ABC, D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D song song với BC cắt

  AC ở E , đường thẳng qua E song song với AB cắt BC ở F

  Chứng minh

  a) AD=EF

  b) ADE =EFC

  gọi M là trung điểm của DF chứng minh B, M , E thẳng hàng

  01/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 2 năm

  cho △ ABC ⊥ A p/g góc B cắt AC tại D kẻ DE⊥BC K là giao điểm BA và DE cm ĐC=DK

  25/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 2 năm

  Cho tam giác cân ABC, AB = AC. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD=CE. Các đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D và E cắt AB và AC thứ tự tại M và N .Chứng minh:
  a) DM=EN
  b) BC cắt MN tại trung điểm I của MN.
  c) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên BC.

  25/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can tu Cách đây 2 năm

  cho tam giác abc vuông tại a kẻ phân giác bd (D thuộc AC) kẻ DE vuông góc với BC tại E. gọi F la giao điểm của tia BA và ED.Chứng minh:

  a,tam giác BDA=tam giác BDE

  b,DC=DF

  25/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  cho tam giác ABC , D là trung điểm của AB. Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AC ở E, đường thẳng qua E song song với AB cắt BC ở F . Chứng minh

  a) AD=EF

  b) ADE=EFC

  c) AE=EC

  25/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC. điểm M thuộc cạnh BC. Đường thẳng đi qua M và song song với AB cắt AC ở D. Đường thẳng đi qua M và song song với AC cắt AB ở E. Gọi I là trung điểm của DE . Chứng minh rằng :

  a, AD=ME

  b, Ba điểm A,I,M thẳng hàng .

  @Vương Đại Nguyên ( Giú mình nha bạn :33 )

  22/02/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC có AB<AC . Phân giác AD . Trên Tia AC lấy điểm E sao cho AE=AB

  a) Chứng minh : BD=DE

  b) Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED . Chứng minh tam giác DBK = tam giác DEC

  c) Tam giác AKC là tam giác gì ? Chứng minh

  d) Chứng minh DE vuông góc với KC

  25/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng Cách đây 2 năm

  2)Cho tam giác ABC nhọn. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho MD=MA

  a)CM: tam giác AMB=tam giác CMD

  b)CM:AB//CD

  c)Kẻ AH và DK cùng vuông góc với BC. CM: M là trung điểm HK

  Mik giải ra câu a và b rồi, xin mọi người giúp đỡ câu c

  26/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên Cách đây 2 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B = 60 độ . Tia phân giác góc B cắt AC ở D . Kẻ CK vuông góc với đường thẳng BD ở K .

  a) Tính số đo góc ABD, ACB. Chứng minh tam giác BCD là tam giác cân

  b) Chứng minh AB = CK

  c) Chứng minh hai tam giác AKB và KAC bằng nhau

  d) Chứng minh BC = 2AB

  28/03/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1