ON
YOMEDIA

's Profile

01/01/1970

Số câu hỏi
Số câu trả lời
Điểm

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (462)

  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Nhung Nguyên Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1