YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 7 tr 8 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
a) A = {x \(\in\) 12 < x < 16};

b) B = {x \(\in\) N*  x < 5};

c) C = {x \(\in\) N  13 ≤ x ≤ 15}

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Vì x > 12 nên 12  \(\notin\) A, tương tự như vậy nên 16  \(\notin\) A. Ta có A = {13; 14; 15}

Câu b:

Chú ý rằng 0 \(\notin\) N*, do đó B = {1; 2; 3; 4}.

Câu c:

Vì 13 ≤ x nên 13 \(\in\) C; tương tự như vậy nên 15 \(\in\) C. Vậy C = {13; 14; 15}.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON