ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.1 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 2.1 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) 14 ∈ N

b) 0 ∈ N*

c) Có số a thuộc N* mà không thuộc N

d) Có số b thuộc N mà không thuộc N*

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tieu Dong

  cho a + c = 9 Viết tập hợp  A các số TN b sao cho abc + cba là một số có 3 chữ số 

  nhanh nhanh nha , giúp mk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thanh Truc

  Cho tập hợp k = { 5 ; 6 ; 7 ; 8 } . Viết các tập hợp con của K sao cho các phần tử của nó phải có ít nhất một số lẻ , một số chẵn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Hãy tìm tập con của A trong trường hợp sau:

  a)Tổng quát: Nếu A có n phần tử thì có bao nhiêu tập con?

  * Giải thích nữa ạ. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên x , biết rằng x = a + b , a \(\in\) { 25 ; 38 } , b \(\in\) { 14 ; 23 }

  CÁC bạn ơi , cho mình thành thật xin lỗi nhé , những câu hỏi mà minh đăng lên là những câu mình không hề biết , trong câu trả lwoif có 1 nick y như của mình trả lwoif , đó không phả nck mnhf đâu , mnhf không hề sx dện đâu , mk không đăng câu hỏi rồi trả lwoif đâu , có 1 bạn đã lâp nick y như của mk rồi trả lwoif làm các bạn khác hiểu lầm mình đấy , mong các bạn thông cảm gianroi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Gọi A là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên , B là tập hợp các học sinh của lớp 6A có 3 điểm 10 trở lên , M là tập hợp các học sinh của lớp 6A có bốn điểm 10  trở lên . Dùng kí hiệu \(\subset\) để thể hiện quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Cho tập hợp C = {a;b;c;d}.Viết tập hợp con của C

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • hành thư

  bạn nào biết giải giúp với

  Bạn Bình nhân số 86 với một số có hai chữ số. Bạn An lại nhân 86 với số có hai chữ số như các chữ số của Bình nhưng với thứ tự ngược lại. Tích số của Bình lớn hơn tích số của An là 2322. Biết rằng số nhân của Bình có chữ số hàng chục gấp đôi chừ số hàng đơn vị và các phép tính của hai bạn đều đúng. Tìm các số nhân của mỗi bạn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  giải hộ e bài này vs ạ

  Một số tự nhiên có ba chữ số. Chữ số hàng trăm bàng ba lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị cho nhau, giữ nguyên chữ số hàng chục thì được một số nhỏ hơn số đã cho là 396. Tìm số đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Ai đó giúp em với

  Viết một dãy 17 số tự nhiên liên tiếp:

  1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

  Xóa hai số bất kì của dãy rồi viết thêm vào dãy một số bằng hiệu của hai số bị xóa. Trên dãy mới có ta lại thực hiện xóa hai số và viết thêm vào dãy hiệu của hai số bị xóa. Hỏi sau một số lần làm như trên có thể được số 0 hay không ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  M.n ơi giải giúp mình câu này vs

  Cho A là tập hợp các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số, B là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số với tổng các chữ số bàng 4.

  a) Tìm số phần tử của mỗi tập hợp đã cho.

  b) Đặt \(C = A \cap B\). Viết C bằng cách liệt kê các phần tử.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu hảo

  a. Điền các số khác nhau từ 1 đến 9 vào các ô tròn khác nhau trong hình a sao cho tống các số trên các đường thẳng bằng nhau và bằng 15.

   

  b. Trong hình b, hãy điền vào các ô trông cho đủ các số từ 1 đến 12 sao cho tổng các số trên các đường thẳng là bằng nhau và bàng 26.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thùy trang

  ai giúp e vs ạ

  Cho các tam giác có đặt các ô tròn trên các cạnh như dưới đây:


  Trên các hình a) và b) các ô tròn đều ghi đủ các số khác nhau từ 1 đến 6. Tống các số trên mỗi cạnh của tam giác ở hình a) đều bằng nhau bằng 9, còn trên hình b) thì bằng 10.

  hình a) 1+ 6 + 2= 2 + 4 + 3 - 3 + 5 + 1 - 9

  hình b) 1 + 6 + 3 = 3 + 2 + 5 = 5 + 4 + 1 = 10

  Hãy ghi các số từ 1 đến 6 vào các ô tròn trên hình c) để tống các sô trên mỗi cạnh của tam giác đều bằng 12.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Cho bảng sau đây

  Hãy thay mỗi chữ bằng một số tự nhiên sao cho tổng các số trên theo mỗi hàng, theo mỗi cột, theo mồi đường chéo đều bằng 42.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thu thủy

  giải hộ e vs

  1. Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn 100.
  2. Tính tổng các số lẻ liên tiếp từ số lẻ a đến số lẻ b.
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thu thủy

  Tìm hiệu của:

  a. Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số với số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

  b. Số tự nhiên lớn nhất có sáu chữ số với số tự nhiên nhỏ nhất có năm chư số.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • truc lam

  help me 

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà tổng các chữ số của nó bằng 25.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1