YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 8 tr 8 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các số tự nhiên không vượt quá 5 có nghĩa là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 5.

Cách 1 Liệt kê các phần tử:  A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}

Cách 2 Dùng tính chất đặc trưng cho các phần tử:  A = { x \(\in\) x ≤ 5}.

Biểu diễn các phần tử của tập hợp A trên tia số:

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF