ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 13 tr 7 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tập hợp số tự nhiên là N = {0;1;2;3;4;5;...}

Tập hợp số tự nhiên khác 0 là N* = {1;2;3;4;5;...}

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là số 0.

Vậy A = {0}.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1