ADMICRO
UREKA

Bài tập 11 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 11 tr 5 sách BT Toán lớp 6 Tập 17

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

a) A = {x ∈N | 18 < x < 21}

b) B = {x ∈ N*| x < 4}

c) C = {x ∈N |35 ≤x ≤38}

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 18 và nhỏ hơn 21 nên A = {19; 20}

b) Tập hợp B gồm các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 4 nên  B = {1; 2; 3}

c) Tập hợp C gồm các số tự nhiên không nhỏ hơn 35 đồng thời không vượt quá 38 nên C = {35; 36; 37; 38}

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF