ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 10 tr 7 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi chữ số: 199; x (với x∈ N)

b) viết số tự nhiên liền trước mỗi số: 400; y (với y ∈ N*)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Số tự nhiên liền sau số 199 là số 200

Số tự nhiên liền sau số x là x + 1 (với x∈ N)

b) Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

Số tự nhiên liền trước số y là y – 1 (với y ∈ N*)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1