YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2.2 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 2.2 tr 8 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a + 1, a + 2

Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a = 7

Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON