ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 15 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 15 tr 7 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

a) x, x + 1, x + 2 trong đó x ∈ N

b) b – 1, b , b + 1 trong đó b N*

c) c, c + 1, c + 3 trong đó c ∈ N

d) m + 1, m , m – 1 trong đó m ∈ N *

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Ta có: Số liền sau của số x là x+1

Số liền sau của số x+1 là số x+2

Nên ta có x, x+1, x+2 là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần.

  •  Ta có: Số liền sau của số b−1 là số b−1+1=b

Số liền sau của số b là số b+1

Nên ta có b−1, b, b+1 là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần.

  •  Nhận thấy c+1 và c+3 hơn kém nhau 2 đơn vị nên ba số c, c+1, c+3 không là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần.
  •  Nhận thấy m+1, m, m−1 là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần.

Vậy các dòng có ba số tự nhiên tăng dần là:

a) x, x+1, x+2, trong đó x ∈ N

b) b−1, b, b+1, trong đó b ∈ N*

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1