ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1

Giải bài 14 tr 7 sách BT Toán lớp 6 Tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n trong đó n ∈ N?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá n là {0;1;2;3;4;...;n}

Vậy có n + 1 số

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1