YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 41 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Đối với phân số ta có tính chất : Nếu \(\frac{a}{b} > \frac{c}{d}\) và \(\frac{c}{d} > \frac{p}{q}\) thì \(\frac{a}{b} > \frac{p}{q}\)

Dựa vào tính chất này, hãy so sánh:

a) \(\frac{6}{7}\) và \(\frac{{11}}{{10}}\)                        

b) \(\frac{{ - 5}}{{17}}\) và \(\frac{2}{7}\)                 

c) \(\frac{{419}}{{ - 723}}\) và \(\frac{{ - 697}}{{ - 313}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(\frac{6}{7} < 1 < \frac{{11}}{{10}}\)nên \(\frac{6}{7} < \frac{{11}}{{10}}\)

Câu b:

\(\frac{{ - 5}}{{17}} < 0 < \frac{2}{7}\) nên \(\frac{{ - 5}}{{17}} < \frac{2}{7}\)

Câu c:

\(\frac{{419}}{{ - 723}} = \frac{{ - 419}}{{723}};\frac{{ - 697}}{{ - 313}} = \frac{{697}}{{313}}\)

\(\frac{{ - 419}}{{723}} < 0 < \frac{{697}}{{313}}\) nên \(\frac{{419}}{{ - 723}} < \frac{{ - 697}}{{ - 313}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON