YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 37 tr 23 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) \(\frac{{ - 11}}{{13}} < \frac{{...}}{{13}} < \frac{{...}}{{13}} < \frac{{...}}{{13}} < \frac{{ - 7}}{{13}}\)             

b) \(\frac{{ - 1}}{3} < \frac{{...}}{{36}} < \frac{{...}}{{18}} < \frac{{..1}}{4}\)         

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{{ - 11}}{{13}} < \frac{{ - 10}}{{13}} < \frac{{ - 9}}{{13}} < \frac{{ - 8}}{{13}} < \frac{{ - 7}}{{13}}\) 

Câu b:

Ta có: \[\frac{{ - 1}}{3} < \frac{{...}}{{36}} < \frac{{...}}{{18}} < \frac{{ - 1}}{4}\]

Hay \(\frac{{ - 1}}{3} = \frac{{ - 12}}{{36}} < \frac{{...}}{{36}} < \frac{{...}}{{18}} < \frac{{ - 9}}{{36}} = \frac{{ - 1}}{4}\)

Hay \(\frac{{ - 1}}{3} = \frac{{ - 12}}{{36}} < \frac{{ - 11}}{{36}} < \frac{{ - 10}}{{36}} < \frac{{ - 9}}{{36}} = \frac{{ - 1}}{4}\)

Vậy \(\frac{{ - 1}}{3} < \frac{{ - 11}}{{36}} < \frac{{ - 5}}{{18}} < \frac{{ - 1}}{4}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON