YOMEDIA
UREKA

Bài tập 40 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 40 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Lưới nào sẫm nhất?

a) Đối với mỗi lưới ô vuông hình 7, hãy lập một phân số có tử số là ô đen, mẫu số là tổng số ô đen và ô trắng.

b) Sắp xếp các phân số này theo thứ tự tăng dần và cho biết lưới nào sẫm nhất (có tỉ số ô đen so với tổng số ô là lớn nhất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Các hình A, B,C,D,E lần lượt là biểu diễn các phân số:

\(\frac{2}{6};\frac{5}{{12}};\frac{4}{{15}};\frac{8}{{20}};\frac{{11}}{{30}}\)

Câu b:

\(\frac{2}{6} = \frac{{20}}{{60}};\frac{5}{{12}} = \frac{{25}}{{60}};\frac{4}{{15}} = \frac{{16}}{{60}};\frac{8}{{20}} = \frac{{24}}{{60}};\frac{{11}}{{30}} = \frac{{22}}{{60}}\)

Vì \(\frac{{16}}{{60}} < \frac{{20}}{{60}} < \frac{{22}}{{60}} < \frac{{24}}{{60}} < \frac{{25}}{{60}}\) nên \(\frac{4}{{15}} < \frac{2}{6} < \frac{{11}}{{30}} < \frac{8}{{20}} < \frac{5}{{12}}\)

Vậy lưới B sẫm nhất.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF