YOMEDIA
NONE

Bài tập 55 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 55 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Cũng như yêu cầu ở bào 54 với các phân số:

\(\frac{1}{3};\frac{1}{5};\frac{{ - 2}}{{15}};\frac{1}{6};\frac{{ - 2}}{{ - 5}};\frac{{ - 1}}{{10}};\frac{4}{{15}}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{3} = \frac{{10}}{{30}};\frac{1}{5} = \frac{6}{{30}}\\
\frac{{ - 2}}{{15}} = \frac{{ - 4}}{{30}};\frac{1}{6} = \frac{5}{{30}}\\
\frac{{ - 2}}{{ - 5}} = \frac{{12}}{{30}};\frac{{ - 1}}{{10}} = \frac{{ - 3}}{{30}}\\
\frac{4}{{15}} = \frac{8}{{30}}
\end{array}\)

Và \(\frac{3}{{10}} = \frac{9}{{30}};\frac{{ - 1}}{{15}} = \frac{{ - 2}}{{30}}\)

Vì \(\frac{{ - 4}}{{30}} < \frac{{ - 3}}{{30}} < \frac{{ - 2}}{{30}} < \frac{5}{{30}} < \frac{6}{{30}} < \frac{8}{{30}} < \frac{9}{{30}} < \frac{{10}}{{30}} < \frac{{12}}{{30}}\)

Nên \(\frac{{ - 2}}{{15}} < \frac{{ - 1}}{0} < \frac{{ - 21}}{{15}} < \frac{1}{6} < \frac{1}{5} < \frac{4}{{15}} < \frac{3}{{10}} < \frac{1}{3} < \frac{{ - 2}}{{ - 5}}\)

Từ kết quả trên , cùng với sự lập luận như bài 54, ta có được kết quả như sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON