YOMEDIA
NONE

Toán 6 Bài 6: So sánh phân số


Bài trước ta đã biết làm thế nào để quy đồng 2 hay nhiều phân số. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách so sánh các phân số với nhau qua bài học So sánh phân số

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. So sánh hai phân số cùng mẫu

So sánh 2 phân số cùng mẫu ta có quy tắc:

Trong hai phân số bất kì có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Ví dụ: So sánh các cặp phân số sau

a) \(\frac{-2}{3} ;\frac{-5}{3}\)

b) \(\frac{4}{-7} ;\frac{-5}{7}\)

Giải: 

a)  Vì \(-2>-5\Rightarrow \frac{-2}{3} >\frac{-5}{3}\)

b) Vì 2 phân số chưa có cùng mẫu dương nên ta sẽ biến đổi: \(\frac{4}{-7}=\frac{-4}{7}\) và ta sẽ so sánh \(\frac{-4}{7};\frac{-5}{7}\)

Vì \(-4>-5\Rightarrow \frac{4}{-7}=\frac{-4}{7}>\frac{-5}{7}\)

1.2. So sánh hai phân số không cùng mẫu

So sánh 2 phân số không cùng mẫu ta có quy tắc:

Muốn so sánh 2 phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau. 

Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn

Ví dụ: So sánh 2 phân số sau: \(\frac{3}{-7}\) và \(\frac{-2}{5}\)

Giải:

- Đưa về mẫu dương: \(\frac{3}{-7}=\frac{-3}{7}\)

- Quy đồng mẫu các phân số: \(\frac{-3}{7}\) và \(\frac{-2}{5 }\)

\(\frac{-3}{7}=\frac{(-3).5}{7.5}=\frac{-15}{35}\); \(\frac{-2}{5}=\frac{(-2).7}{5.7}=\frac{-14}{35}\)

 Vì \(-15<-14\Rightarrow \frac{-15}{35}<\frac{-14}{35}\Rightarrow \frac{-3}{7}<\frac{-2}{5}\Rightarrow \frac{3}{-7}<\frac{-2}{5}\)

Bài tập minh họa

2.1. Bài tập cơ bản

Bài 1: So sánh 2 phân số sau: 

a) \(\frac{2}{5};\frac{3}{5}\)

b) \(\frac{2}{-9};\frac{-4}{9}\)

Hướng dẫn:

a) Vì \(2<3\Rightarrow \frac{2}{5}<\frac{3}{5}\)

b) Ta có: \(\frac{2}{-9}=\frac{-2}{9}\) và vì \(-2>-4\Rightarrow \frac{2}{-9}=\frac{-2}{9}>\frac{-4}{9}\)

 

Bài 2: So sánh 2 phân số sau: \(\frac{7}{12};\frac{9}{16}\)

Hướng dẫn:

BCNN (12;16)=48 nên ta có:

\(\frac{7}{12}=\frac{7.4}{12.4}=\frac{28}{48};\frac{9}{16}=\frac{9.3}{16.3}=\frac{27}{48}\)

Vì \(28>27\Rightarrow \frac{7}{12}=\frac{28}{48}>\frac{27}{48}=\frac{9}{16}\)

2.2. Bài tập nâng cao 

Bài 1: Tìm các phân số có mẫu là 12 lớn hơn \(\frac{-2}{3}\) và nhỏ hơn \(\frac{-1}{4}\)

Hướng dẫn:

Ta sẽ quy đồng: BCNN (3;4)=12 nên  \(\frac{-2}{3}=\frac{(-2).4}{3.4}=\frac{-8}{12}\)

và \(\frac{-1}{4}=\frac{(-1).3}{4.3}=\frac{-3}{12}\). Khi đó các phân số cần tìm sẽ có mẫu là 12 và lớn hơn \(\frac{-8}{12}\) và nhỏ hơn \(\frac{-3}{12}\) là các số:

\(\frac{-7}{12};\frac{-6}{12};\frac{-5}{12};\frac{-4}{12}\)

Bài 2: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: \(\frac{-5}{6};\frac{7}{8};\frac{7}{24};\frac{16}{17}\)

Hướng dẫn:

BCNN (6,8,24,17)=24.17=408 nên:

 \(\frac{5}{6}=\frac{5.68}{6.68}=\frac{340}{408};\frac{7}{8}=\frac{7.51}{8.51}=\frac{357}{408};\frac{7}{24}=\frac{7.17}{24.17}=\frac{119}{408};\frac{16}{17}=\frac{16.24}{17.24}=\frac{384}{408}\)

\(\Rightarrow \frac{7}{24}<\frac{5}{6}<\frac{7}{8}<\frac{16}{17}\)

3. Luyện tập Bài 6 Chương 3 Số học 6

Qua bài giảng So sánh phân số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Biết so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số không cùng mẫu

3.1 Trắc nghiệm về So sánh phân số - Số học 6

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2 Bài tập SGK về So sánh phân số - Số học 6

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 6 Bài 6 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 6 tập 2

Bài tập 49 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 50 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 51 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 52 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 53 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 54 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 55 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 56 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 57 trang 15 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 37 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 38 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 39 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 40 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 41 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.1 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.2 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.3 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.4 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.5 trang 16 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.6 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.7 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 6.8 trang 17 SBT Toán 6 Tập 2

4. Hỏi đáp về So sánh phân số- Số học 6

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF