YOMEDIA
NONE

Bài tập 50 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 50 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

a) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{1}{2}\) giờ hay \(\frac{4}{5}\)?

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn: \(\frac{2}{3}\) mét hay \(\frac{3}{5}\) mét ?

c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{6}{7}\) kilogam hay \(\frac{7}{8}\) kilogam?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{1}{2}\) giờ = \(\frac{5}{10}\) giờ ; \(\frac{4}{5}\) giờ = \(\frac{8}{10}\) giờ

Vì \(\frac{5}{{10}} < \frac{8}{{10}}\) nên \(\frac{1}{2}\) giờ < \(\frac{4}{5}\) giờ

Vậy thời gian \(\frac{4}{5}\) giờ dài hơn

b) Ta có: \(\frac{2}{3}\) mét = \(\frac{10}{15}\) mét ; \(\frac{3}{5}\) mét = \(\frac{9}{15}\) mét

Vì \(\frac{10}{{105}} > \frac{9}{{15}}\) nên \(\frac{2}{3}\) mét > \(\frac{3}{5}\) mét

Vậy đoạn thẳng \(\frac{3}{5}\) mét ngắn hơn

c) Ta có: \(\frac{6}{7}\) kilogam = \(\frac{48}{56}\) kilogam; \(\frac{7}{8}\) kilogam = \(\frac{49}{56}\) kilogam

Vì \(\frac{48}{{56}} > \frac{49}{{56}}\) nên  \(\frac{6}{7}\) kilogam < \(\frac{7}{8}\) kilogam

Vậy khối lượng \(\frac{7}{8}\) kilogam lớn hơn

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF