YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 49 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 49 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

\(\begin{array}{l}
a)\frac{{ - 12}}{{17}} < \frac{{...}}{{17}} < \frac{{...}}{{17}} < \frac{{...}}{{17}} < \frac{{ - 8}}{{17}}\\
b)\frac{{ - 1}}{2} < \frac{{...}}{{24}} < \frac{{...}}{{12}} < \frac{{...}}{8} < \frac{{ - 1}}{3}
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Dựa vào quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu số ta có:

\(\frac{{ - 12}}{{17}} < \frac{{ - 11}}{{17}} < \frac{{ - 10}}{{17}} < \frac{{ - 9}}{{17}} < \frac{{ - 8}}{{17}}\)

b) Dựa vào quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu số ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{ - 1.12}}{{2.12}} < \frac{{...}}{{24}} < \frac{{....2}}{{12.2}} < \frac{{....3}}{{8.3}} < \frac{{ - 1.8}}{{3.8}}\\
 \Rightarrow \frac{{ - 12}}{{24}} < \frac{{ - 11}}{{24}} < \frac{{ - 10}}{{24}} < \frac{{ - 9}}{{24}} < \frac{{ - 8}}{{24}}
\end{array}\)

Vậy \(\frac{{ - 1}}{2} < \frac{{ - 11}}{{24}} < \frac{{ - 5}}{{12}} < \frac{{ - 3}}{8} < \frac{{ - 1}}{3}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 14 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF