YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 38 tr 23 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Thời gian nào dài hơn: \(\frac{2}{3}h\,\,hay\,\,\frac{3}{4}h?\)

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn: \(\frac{7}{{10}}m\,\,hay\,\,\frac{3}{4}m?\)  

c) Khối lượng nào lớn hơn: \(\frac{7}{8}kg\,\,hay\,\,\frac{9}{{10}}kg?\)

d) Vận tốc nào nhỏ hơn: \[\frac{5}{6}km/h\,\,hay\,\frac{7}{9}km/h?\]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{2}{3}h\,\, < \,\,\frac{3}{4}h\)

Câu b:

\(\frac{7}{{10}}m\,\, < \,\,\frac{3}{4}m?\)  

Câu c:

\(\frac{7}{8}kg\,\, < \,\,\frac{9}{{10}}kg?\)

Câu d:

\(\frac{5}{6}km/h\,\, > \,\frac{7}{9}km/h?\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 23 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF