YOMEDIA

Bài tập 39 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 39 tr 24 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Lớp 6B có \(\frac{4}{5}\) số học sinh thích bóng bàn, \(\frac{7}{{10}}\) số học sinh thích bóng chuyền, \(\frac{{23}}{{25}}\) số học sinh thích bóng đá. Môn bóng nào được nhiều bạn học sinh lớp 6B yêu thích nhất ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\frac{4}{5} = \frac{{40}}{{50}};\frac{7}{{10}} = \frac{{35}}{{50}};\frac{{23}}{{25}} = \frac{{46}}{{50}}.\) Mà \(\frac{{46}}{{50}} > \frac{{40}}{{50}} > \frac{{35}}{{50}}\)

Vậy môn bóng đá được học sinh lớp 6B ưa thích nhất.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 24 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh
  Bài 6.7* - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  So sánh :

                \(A=\dfrac{17^{18}+1}{17^{19}+1}\) và \(B=\dfrac{17^{17}+1}{17^{18}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 6.6 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},b\ne0\right)\)

  Giả sử \(\dfrac{a}{b}>1\) và \(m\in\mathbb{N},m\ne0\). Chứng tỏ rằng :

                \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh : \(\dfrac{237}{142}\) và \(\dfrac{246}{151}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn
  Bài 6.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Cho phân số \(\dfrac{a}{b},\left(a,b\in\mathbb{N},m\ne0\right)\). Chứng tỏ rằng :

                      \(\dfrac{a}{b}< \dfrac{a+m}{b+m}\)

  b) Áp dụng kết quả ở câu a) để so sánh \(\dfrac{434}{561}\) và \(\dfrac{441}{568}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Bài 6.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  a) Chứng tỏ rằng trong hai phân số cùng tử, tử và mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn :

  Nếu \(a,b,c>0\) và \(b>c\) thì \(\dfrac{a}{b}>\dfrac{a}{c}\)

  b) Áp dụng tính chất trên, hãy so sánh các phân số sau :

  \(\dfrac{9}{37}\) và \(\dfrac{12}{49}\) 

  \(\dfrac{30}{235}\) và \(\dfrac{168}{1323}\)

  \(\dfrac{321}{451}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang
  Bài 6.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Tìm hai phân số có mấu khác nhau, các phân số này lớn hơn hơn \(\dfrac{1}{5}\) nhưng nhỏ hơn \(\dfrac{1}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Bài 6.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

  a) Không có phân số nào lớn hơn \(\dfrac{3}{7}\) và nhỏ hơn \(\dfrac{4}{7}\)

  b) Nếu một phân số có tử lớn hơn mẫu thì phân số đó lớn hơn 1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung
  Bài 6.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 16)

  Trong các phân số sau, phân số lớn hơn \(\dfrac{3}{5}\) là :

  (A) \(\dfrac{11}{20}\)                     (B) \(\dfrac{8}{15}\)                     (C) \(\dfrac{22}{35}\)                     (D) \(\dfrac{23}{40}\)

  Hãy chọn đáp số đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà
  Bài 57 (Sách bài tập - tập 2 - trang 15)

  Điền số thích hợp vào ô vuông :

                      \(\dfrac{-8}{15}< \dfrac{.....}{40}< \dfrac{-7}{15}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser
  Bài 56* (Sách bài tập - tập 2 - trang 15)

  Cho hai phân số \(\dfrac{-3}{8}\) và \(\dfrac{-2}{5}\). Chỉ cần so sánh hai tích \(\left(-3\right).5\) và \(8.\left(-2\right)\), ta cũng có thể kết luận được bằng \(\dfrac{-3}{8}>\dfrac{-2}{5}\).

  Em có thể giải thích được không ?

  Hãy phát biểu và chứng minh cho trường hợp tổng quát khi so sánh hai phân số

                                      \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d},\left(a,b,c,d\in\mathbb{Z},b>0,d>0\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Cho A=\(\dfrac{10^7+1}{10^8+ 1}\)

  B=\(\dfrac{10^8+1}{10^9+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang
  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)

  a) Thời gian nào dài hơn : \(\dfrac{1}{2}\) giờ hay \(\dfrac{4}{5}\) giờ

  b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn : \(\dfrac{2}{3}\) mét hay \(\dfrac{3}{5}\) mét

  c) Khối lượng nào lớn hơn : \(\dfrac{6}{7}\) kg hay \(\dfrac{7}{8}\) kg

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan
  Bài 49 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)

  Điền số thích hợp vào chỗ trống :

  a) \(\dfrac{-12}{17}< \dfrac{....}{ }< \dfrac{....}{ }< \dfrac{....}{ }< \dfrac{-8}{17}\)

  b) \(\dfrac{-1}{2}< \dfrac{....}{24}< \dfrac{....}{24}< \dfrac{....}{12}< \dfrac{....}{8}< \dfrac{-1}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Bài 1: Cho A =\(\frac{10^{19}+2}{10^{19}-1}\)và B =\(\frac{10^{19}}{10^{19}-3}\)

  So sánh A và B

  Bài 2:Cho A =\(\frac{1}{3}\)\(-\)\(\frac{2}{3^2}\)\(+\)\(\frac{3}{3^3}\)\(-\)\(\frac{4}{3^4}\)\(+\)\(...\)\(+\)\(\frac{99}{3^{99}}\)\(-\)\(\frac{100}{3^{100}}\)

  Chứng tỏ rằng :\(A\)\(< \)\(\frac{2}{16}\)

  giúp mik nha

  mik đang cần gấp

  giải đầ đủ nha các bn

  mik cảm ơn nhìu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  So sánh

  a) (1/80)7 với (1/243)6

  b) (3/8)5 với (5/243)3

  nhanh lên nhékhocroikhocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  So sánh 2011/2012 và 2010/2013

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  So sánh :

  A = \(\dfrac{2017^{2015}+1}{2017^{2016}+1}\)

  B = \(\dfrac{2017^{2014}+1}{2017^{2015}+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA