YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.1 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 12.1 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2

Số nghịch đảo của \(\frac{{ - 2}}{7}\) là:

\(\begin{array}{l}
\left( A \right)\frac{2}{7}\\
\left( B \right)\frac{7}{2}\\
\left( C \right)1\\
\left( D \right)\frac{{ - 7}}{2}
\end{array}\)

Hãy chọn đáp án đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Số nghịch đảo của \(\frac{{ - 2}}{7}\) là: \(\frac{{ - 7}}{2}\)

Chọn D

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.1 trang 30 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON