Bài tập 92 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 92 tr 44 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết \({1 \over 5}\) giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà.

Hướng dẫn giải chi tiết

Đoạn đường từ nhà đến trường là:

10 . \({1 \over 5}\) = 2 (km)

Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:

2 : 12 = \({1 \over 6}\) (giờ ) = 10 phút

Vậy thời gian Minh đi từ trường về nhà là 10 phút

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 44 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Lộc

  thực hiện phép tính

  a\(\dfrac{5}{7}+\dfrac{9}{23}+\dfrac{-12}{7}+\dfrac{14}{23}\)

  b\(\left(7-2\dfrac{3}{5}\right).2\dfrac{4}{33}-2\dfrac{3}{5}:\dfrac{1}{2}+\dfrac{7}{5}\)

  c\(\dfrac{-7}{9}:\dfrac{8}{15}+\dfrac{-7}{9}.\dfrac{7}{15}+5\dfrac{7}{9}\)

  d\(\left(16\dfrac{3}{8}-19\dfrac{3}{4}\right)-\left(12\dfrac{3}{8}-17\dfrac{3}{4}\right)\)

  giúp mình nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  a)\((\)\(\dfrac{1}{9}\):\(\dfrac{8}{27}\)\()\):\(\dfrac{-1}{3}\)\(]\):\(\dfrac{81}{128}\) b)\((\)\(\dfrac{-7}{15}\)\()\).\(\dfrac{5}{8}\).\(\dfrac{15}{-7}\).\((\)-32\()\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 1:

  \(a,\dfrac{62}{7}.x=\dfrac{29}{9}:\dfrac{3}{56}\)

  \(b,\dfrac{1}{5}:x=\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}\)

  \(c,x-\left(\dfrac{50x}{100}+\dfrac{25x}{200}\right)=11\dfrac{1}{4}\)(11 và 1/4 là hỗn số chứ ko phải là 11.1/4 các bn nhé)

  \(d,x-\dfrac{25x}{100}=60-x+\dfrac{25x}{100}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Bài 1 : Tìm x , biết:

  a) x/4 = 9/2 b) 2x/3 = 4/3

  c) x/3 = 2 d) 1/ x trừ 2 = -1/x trừ 4

  các bạn ơi chú ý nha : / là phần nhà

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Tính bằng cách hợp lí

  29/3×7/5-11/3:5/7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  một người đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất người ấy đọc được 1/2 tổng số trang. Ngày thứ hai người ấy đọc được 1/3 tổng số trang. Ngày thứ ba người ấy đọc nốt 20 trang thì hết. Hỏi quyển sách ấy có bao nhiêu trang

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Một lớp học có số học sinh nữ bằng \(\dfrac{5}{3}\)số học sinh nam. Nếu 10 học sinh nam chưa vào lớp thì số học sinh nữ gấp 7 lần số học sinh nam. Tính số học sinh nam và nữ của lớp đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn