YOMEDIA
UREKA

Bài tập 89 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 89 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Thực hiện phép chia:

\({{ - 4} \over {13}}:2\)

\(24:{{ - 6} \over {11}}\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({{ - 4} \over {13}}:2 = {{ - 4} \over {13}}.{1 \over 2} = {{ - 2} \over {13}}\)

\(24:{{ - 6} \over {11}} = 24.{{11} \over { - 6}} = - 44\)

\({9 \over {34}}:{3 \over {17}} = {9 \over {34}}.{{17} \over 3} = {3 \over 2}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 89 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF