YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.5 trang 31SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 12.5 trang 31SBT Toán 6 Tập 2

Tìm hai số biết rằng \(\frac{7}{9}\) của số này bằng  \(\frac{28}{33}\) của số kia và hiệu của hai số đó bằng 9.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Sô thứ nhất bằng \(\frac{{28}}{{33}}:\frac{7}{9} = \frac{{12}}{{11}}\) số thứ hai.

9 chính là giá trị của \(\frac{{12}}{{11}} - 1 = \frac{1}{{11}}\) số thứ hai.

Số thứ hai là: \(9:\frac{1}{{11}} = 99\)

Số thứ nhất là: 99 + 9 = 108

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 31SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON