YOMEDIA
NONE

Bài tập 96 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 96 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2

Tìm số nghịch đảo của các số sau:

a) -3      

b) \(\frac{{ - 4}}{5}\)      

c) -1      

d) \(\frac{{13}}{{27}}\)

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Số nghịch đảo của -3 là \(\frac{{ - 1}}{2}\)   
  • Số nghịch đảo của \(\frac{{ - 4}}{5}\) là \(\frac{{ - 5}}{4}\)   
  • Số nghịch đảo của -1 là -1
  • Số nghịch đảo của \(\frac{{13}}{27}\) là \(\frac{{27}}{13}\)   

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 96 trang 29 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON