YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 90 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 90 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm x, biết:

a) \(x.{3 \over 7} = {2 \over 3}\) d) \({4 \over 7}.x - {2 \over 3} = {1 \over 5}\)

b) \(x:{8 \over {11}} = {{11} \over 3}\) e) \({2 \over 9} - {7 \over 8}.x = {1 \over 3}\)

c) \({2 \over 5}:x = {{ - 1} \over 4}\) g) \({4 \over 5} + {5 \over 7}:x = {1 \over 6}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Từ \(x.{3 \over 7} = {2 \over 3}\) suy ra \(x = {2 \over 3}:{3 \over 7} = {2 \over 3}.{7 \over 3} = {{14} \over 9}\)

Câu b:

Từ \(x:{8 \over {11}} = {{11} \over 3}\) suy ra \(x = {{11} \over 3}.{8 \over {11}} = {8 \over 3}\)

Câu c:

Từ \({2 \over 5}:x = {{ - 1} \over 4}\) suy ra \(x = {2 \over 5}:{{ - 1} \over 4} = {2 \over 5}.{4 \over { - 1}} = {8 \over { - 5}} = {{ - 8} \over 5}\)

Câu d:

Từ \({4 \over 7}.x - {2 \over 3} = {1 \over 5}\) suy ra \({4 \over 7}.x = {1 \over 5} + {2 \over 3} = {{3 + 10} \over {15}} = {{13} \over {15}}\)

Do đó: \(x = {{13} \over {15}}:{4 \over 7} = {{13} \over {15}}.{7 \over 4} = {{91} \over {60}}\) .

Câu e:

Từ \({2 \over 9} - {7 \over 8}.x = {1 \over 3}\) suy ra \({2 \over 9} - {1 \over 3} = {7 \over 8}.x\) hay \({7 \over 8}x = {{2 - 3} \over 9} = {{ - 1} \over 9}\)

Do đó \(x = {{ - 1} \over 9}:{7 \over 8} = {{ - 1} \over 9}.{8 \over 7} = {{ - 8} \over {63}}\)

Câu g:

Từ \({4 \over 5} + {5 \over 7}:x = {1 \over 6}\) Suy ra \({5 \over 7}:x = {1 \over 6} - {4 \over 5} = {{5 - 24} \over {30}} = {{ - 19} \over {30}}\)

Do đó: \(x = {5 \over 7}:{{ - 19} \over {30}} = {{5.30} \over {7.\left( { - 19} \right)}} = {{150} \over { - 133}} = {{ - 150} \over {133}}\)

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 90 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON