YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 87 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

\(\frac{2}{7}:1\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}\).

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\frac{2}{7}:1=\frac{2}{7}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{3}=\frac{8}{21}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{5}=\frac{8}{35}.\)

Câu b:

\(\frac{3}{4}< 1 <\frac{5}{4};\)

Câu c:

\(\frac{8}{21}>\frac{2}{7}>\frac{8}{35}\).

Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON