YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 87 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

a) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:

\(\frac{2}{7}:1\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}\).

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(\frac{2}{7}:1=\frac{2}{7}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{3}=\frac{8}{21}\) ; \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}=\frac{2}{7}.\frac{4}{5}=\frac{8}{35}.\)

Câu b:

\(\frac{3}{4}< 1 <\frac{5}{4};\)

Câu c:

\(\frac{8}{21}>\frac{2}{7}>\frac{8}{35}\).

Giả sử số bị chia và số chia là những số dương. Nếu số bị chia không đổi và số chia càng lớn thì thương càng bé.

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 87 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Minh Hải

  Câu 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

  a) \(A=\left(-1\right).\left(-1\right)^2.\left(-1\right)^3....\left(-1\right)^{2010}.\left(-1\right)^{2011}\)

  b) \(B=70.\left(\frac{131313}{565656}+\frac{131313}{727272}+\frac{131313}{909090}\right)\)

  c) \(C=\frac{2a}{3b}+\frac{3b}{4c}+\frac{4c}{5d}+\frac{5d}{2a}\)\(\frac{2a}{3b}=\frac{3b}{4c}=\frac{4c}{5d}=\frac{5d}{2a}\)

  Câu 2: Tìm x là các số tự nhiên biết:

  a) \(\frac{x+1}{2}=\frac{8}{x+1}\)

  b) \(x:\left(9\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\right)=\frac{0,4+\frac{2}{9}-\frac{2}{11}}{1,6+\frac{8}{9}-\frac{8}{11}}\)

  Câu 3:

  a) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên ( x; y) sao cho \(\overline{34x5y}\) chia hết cho 36

  b) Không quy đồng mẫu số hay so sánh:

  \(A=\frac{-9}{10^{2010}}+\frac{-19}{10^{2011}};B=\frac{-9}{10^{2011}}+\frac{-19}{10^{2010}}\)

  Câu 4: Cho \(A=\frac{n-1}{n+4}\)

  a) Tìm n nguyên để A là một phân số.

  b) Tìm n nguyên để A là một số nguyên.

  Câu 5: Cho tam giác ABC có \(\widehat{ABC}=50^O\), trên cạnh AC lấy điểm D ( D không trùng với A và C )

  a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

  b) Tính số đo của \(\widehat{DBC}\), biết \(\widehat{ABD}=30^O\).

  c) Từ B dựng tia BX sao cho \(\widehat{DBx}=90^o\). Tính số đo \(\widehat{ABx}\).

  d) Trên cạnh AB lấy điểm E ( E không trùng với A và B ). Chứng minh ràng 2 đoạn thẳng BD và CE cắt nhau.

  giúp mk nhé !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Lệ Diễm

  Tính (3/4:2/3):3/5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  tính

  \(\dfrac{3}{4}:\left(\dfrac{2}{3}:\dfrac{3}{5}\right)\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Quân

  Tính 2/4:(2/3:3/5)

  bởi Phan Quân 11/01/2019

  \(\dfrac{2}{4}:\left(\dfrac{2}{3}:\dfrac{3}{5}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Vòi 1 chảy đầy bể sau 2 giờ . Vòi 2 chảy tốc độ bằng \(\frac{1}{3}\) vòi 1. Vòi 3 tháo xong hồ đầy nước là 4 giờ. Nếu bể có \(\frac{2}{5}\) lượng nước, mở 3 vòi cùng lúc sau bao lâu sẽ đầy bể

  Giúp với mấy chế ơi !!! Tặng 1 pic nè !!! leuleu

  Bài tập Toán

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Tìm x:

  \(\left(\dfrac{2x}{5}-1\right):\left(-5\right)=\dfrac{1}{7}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  lớp 6A có 42 học sinh chia làm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh khá, số học sinh trung bình bằng 1/5 tổng số học sinh giỏi và khá. Tính số học sinh mỗi loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Lớp 6A có 25% số h/s đạt loại giỏi . 2/3 số h/s đạt loại khá và 9 h/s đạt loại TB Hỏi lớp 6A : a, Tính số h/s. b, Có bao nhiêu h/s giỏi ? bao nhiêu h/s khá. Mình cần ngay bây giờ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1