RANDOM
VIDEO

Bài tập 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 86 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Tìm x, biết:

a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7};\)

b) \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Từ \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7}\) suy ra x = \(\frac{4}{7}:\frac{4}{5}=\frac{4}{7}.\frac{5}{4}=\frac{5}{7}\) ;

Câu b:

Từ \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\) suy ra x = \(\frac{3}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{4}.\frac{2}{1}=\frac{3}{2}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 86 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Việt Long

  Bài1 : Nước biển chứa 4,2% muối . Tính lượng nước biển nặng bao nhiêu kg , nếu trong đó chứa 630g muối

  Bài2:Một hộp phấn làm bằng bìa có dạng hình lập phương , cạnh 1dm . Trong hộp người ta xếp đầy phấn được đúng 100 viên . Tính thể tích trung bình của mỗi viên phấn , biết rằng bề dày của vỏ hộp không đáng kể , khe hở chứa các viên phấn chiếm 10% thể tích hộp

  Giải chit iết nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Bảo Bảo

  Tìm x,y Thuộc Z, biết :

  a) x phần 3 = 7 phần y và y < x < 0

  b x-29 phần y-1 = 1 phần 5 và x-y=24

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  bài 1 : tính

  1) 5/8 . 7/3 - 5/2 . 1/8 2) 21/10 . 3/4 - 21/10 - 3/4 3) -4 / 11 : -6/11 4) 2/7 . 14/3 -1 5) 4/7 : ( 1/5 . 4/7 ) 6) 12/7 . 7/4 + 35/11 : 245/121

  7) ( 4/3 + 8/3 ) . ( 7/4 - 6/4 ) : ( 6/5 + 12/5 + 1/5 ) 8) ( 1/4 - 1/4 + 1/9 / 1/9 ) : ( 2/3 + 7/15 / 2/5 - 1/6 )

  9) ( ( 2/193 - 3/389 ) . 193/17 + 33/34 ) : (( 7/1931 - 11 / 3862 ) . 1931 / 25 + 9/2 )

  chú ý :

  / là phần nha , nếu có 2 cái (( là sẽ có ngoặc vuông nha ! nhanh nha mình đang gấp lắm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Tìm x biết:

  \(\dfrac{3}{7}-x=\dfrac{-4}{3}\)

  b) (\(\dfrac{3}{5}x-0,75\)):\(\dfrac{3}{7}=2\dfrac{4}{5}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  1. (\(\dfrac{-1}{2}\) + \(\dfrac{1}{3}\) + \(\dfrac{1}{6}\) ) . ( \(\dfrac{2017}{2018}\) + \(\dfrac{2018}{2019}\) )

  2. ( x - 3 ) . ( y - 4 ) = 0

  3. \(\dfrac{-2}{4}\) = \(\dfrac{x}{-10}\)= \(\dfrac{16}{y}\)

  Các bạn giúp mình nha

  thanghoathanghoathanghoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Một trường tiểu học có 5/8 số học sinh xếp loại khá , 1/5 số học sinh xếp loại giỏi , còn lại là số học sinh xếp loại trung bình. Hỏi :

  a Số học sinh xếp loai trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh toàn trường ?

  b Nếu trường tiểu học đó coa 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?

  Giúp mình với gấp lắm ohooho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  2\(\dfrac{4}{5}\)x -50 : \(\dfrac{2}{3}\)= 51

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Thực hiệp phép tính:

  a) \(\dfrac{2}{5}.\left(\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+\dfrac{1}{2}\)

  b) 1,8:\(\dfrac{27}{-20}+\left(75\%-\dfrac{5}{16}\right):3\dfrac{1}{2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1