Bài tập 85 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2

Giải bài 85 tr 43 sách GK Toán lớp 6 Tập 2

Phân số \(\frac{6}{35}\) có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn: \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}=\frac{2}{5}:\frac{7}{3}\) . Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.

 

Hướng dẫn giải chi tiết

Có nhiều cách viết, chẳng hạn \(\frac{6}{35}=\frac{3}{5}:\frac{7}{2}\) .

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 43 SGK Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • thu trang
  Bài 102* (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Viết số nghịch đảo của -2 dưới dạng tổng các nghịch đảo của ba số nguyên khác nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala
  Bài 101* (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Chứng minh rằng tổng của một phân số dương với số nghịch đảo của nó thì không nhỏ hơn 2 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương
  Bài 100 (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Tìm tích sau rồi tìm số nghịch đảo của kết quả :

  \(T=\left(1-\dfrac{1}{3}\right)\left(1-\dfrac{1}{5}\right)\left(1-\dfrac{1}{7}\right)\left(1-\dfrac{1}{9}\right)\left(1-\dfrac{1}{11}\right)\left(1-\dfrac{1}{2}\right)\left(1-\dfrac{1}{4}\right)\left(1-\dfrac{1}{6}\right)\left(1-\dfrac{1}{8}\right)\left(1-\dfrac{1}{10}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 99 (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Tìm \(x\), biết :

  a) \(\dfrac{3}{4}x=1\)                        b) \(\dfrac{4}{7}x=\dfrac{9}{8}-0,125\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh
  Bài 98 (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Tìm các cặp số nghịch đảo của nhau trong các cặp số sau :

  a) 0,25 và 4                        b) 3,4 và 4,3

  c) 2 và 0,5                          d) 0,7 và 7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang
  Bài 97 (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Tính giá trị của \(a,b,c,d\) rồi tìm số nghịch đảo của chúng :

  \(a=\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\)                     \(b=\dfrac{2}{7}.\dfrac{14}{5}-1\)

  \(c=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{25}.5\)                \(d=-8.\left(6.\dfrac{1}{24}\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu
  Bài 96 (Sách bài tập - tập 2 - trang 29)

  Tìm số nghịch đảo của các số sau :

  a) \(-3\)

  b) \(\dfrac{-4}{5}\)

  c) \(-1\)

  d) \(\dfrac{13}{27}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn