ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  16 là lũy thừa của số tự nhiên nào, và có số mũ bằng bao nhiêu?

  • A. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 4
  • B. Lũy thừa của 4, số mũ bằng 3
  • C. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 3
  • D. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có 24 = 16

  Vậy là 16 là lũy thừa của 2, có số mũ bằng 4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 9940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1