ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.19 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.19 tr 204 SBT Toán 12

Thực hiện các phép tính sau :
a) \(\frac{{(2 + i) + (1 + i)(4 - 3i)}}{{3 + 2i}}\)

b) \(\frac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

\(\begin{array}{l}
\frac{{(2 + i) + (1 + i)(4 - 3i)}}{{3 + 2i}} = \frac{{2 + i + 7 + i}}{{3 + 2i}}\\
 = \frac{{9 + 2i}}{{3 + 2i}}\\
 = \frac{{(9 + 2i)(3 - 2i)}}{{9 - 4}}\\
 = \frac{{31 - 12i}}{{13}} = \frac{{31}}{{13}} - \frac{{12}}{{13}}i
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
\frac{{(3 - 4i)(1 + 2i)}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\\
 = \frac{{11 + 2i}}{{1 - 2i}} + 4 - 3i\\
 = (\frac{{11 + 2i)(1 + 2i)}}{{1 + 4}} + 4 - 3i\\
 = \frac{{7 + 24i}}{5} + 4 - 3i\\
 = \frac{{27}}{5} + \frac{9}{5}i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.19 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)