ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 4.24 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.24 tr 204 SBT Toán 12

Cho \(z \in C\). Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. \({\frac{1}{z} \in R \Leftrightarrow z \in R}\)

B. \({\frac{1}{z}}\) thuần ảo \(\Leftrightarrow z\) thuần ảo

C. \({\frac{1}{z} = \bar z \Leftrightarrow \left| z \right| = 1}\)

D. \({\left| {\frac{1}{z}} \right| = \left| z \right| \Leftrightarrow z \in R}\)

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

A. \(\frac{1}{z} = \frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}} \in R \Rightarrow b = 0 \Leftrightarrow z \in R\). A đúng
B. \(\frac{1}{z} = \frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}}\) thuần ảo. Suy ra  thuần ảo. B đúng
C. \(\frac{1}{z} = \frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}} = a - bi \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} = 1 \Leftrightarrow \left| z \right| = 1\). C đúng
D. \(\left| {\frac{1}{z}} \right| = \left| {\frac{{a - bi}}{{{a^2} + {b^2}}}} \right| = \sqrt {\frac{{{a^2} + {b^2}}}{{{{\left( {{a^2} + {b^2}} \right)}^2}}}}  = \sqrt {{a^2} + {b^2}}  \Leftrightarrow \sqrt {{{\left( {{a^2} + {b^2}} \right)}^2}}  = 1\). sai

Chọn D

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.24 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)