ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4.25 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.25 tr 204 SBT Toán 12

Cho \(z = a + bi \in C\), biết \(\frac{z}{{\bar z}} \in R\). Kết luận nào sau đây đúng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{z}{{\bar z}} = \frac{{a + bi}}{{a - bi}} = \frac{{\left( {a + bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}{{{a^2} + {b^2}}} = \frac{{{a^2} - {b^2} + 2abi}}{{{a^2} + {b^2}}} \in R\)
Suy ra 
Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.25 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON