YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.26 tr 204 SBT Toán 12

Cho \(z = a + bi \in C\), biết \(\frac{z}{{\bar z}}\) là một số thuần ảo. Kết luận nào sau đây đúng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\frac{z}{{\bar z}} = \frac{{a + bi}}{{a - bi}} = \frac{{\left( {a + bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}{{{a^2} + {b^2}}} = \frac{{{a^2} - {b^2} + 2abi}}{{{a^2} + {b^2}}}\) là số thuần ảo
Suy ra \({a^2} - {b^2} = 0 \Leftrightarrow a =  \pm b\)
Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON