ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.26 tr 204 SBT Toán 12

Cho \(z = a + bi \in C\), biết \(\frac{z}{{\bar z}}\) là một số thuần ảo. Kết luận nào sau đây đúng?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\frac{z}{{\bar z}} = \frac{{a + bi}}{{a - bi}} = \frac{{\left( {a + bi} \right)\left( {a + bi} \right)}}{{{a^2} + {b^2}}} = \frac{{{a^2} - {b^2} + 2abi}}{{{a^2} + {b^2}}}\) là số thuần ảo
Suy ra \({a^2} - {b^2} = 0 \Leftrightarrow a =  \pm b\)
Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.26 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)