ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 4.23 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.23 tr 204 SBT Toán 12

Tìm các số phức \(2z + \bar z\) và \(\frac{{25i}}{z}\) biết rằng 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
z = 3 - 4i \Rightarrow \overline z  = 3 + 4i\\
2z + \overline z  = 2(3 - 4i) + (3 + 4i) = 9 - 4i\\
\frac{{25i}}{z} = \frac{{25i}}{{3 - 4i}} = \frac{{25i(3 + 4i)}}{{25}} =  - 4 + 3i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.23 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)