YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.23 trang 204 SBT Toán 12

Giải bài 4.23 tr 204 SBT Toán 12

Tìm các số phức \(2z + \bar z\) và \(\frac{{25i}}{z}\) biết rằng 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
z = 3 - 4i \Rightarrow \overline z  = 3 + 4i\\
2z + \overline z  = 2(3 - 4i) + (3 + 4i) = 9 - 4i\\
\frac{{25i}}{z} = \frac{{25i}}{{3 - 4i}} = \frac{{25i(3 + 4i)}}{{25}} =  - 4 + 3i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.23 trang 204 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON